6 oktober was de opening van de Expositie Boxtels Jongenskoor Cantasona (1943-1999). Willem van Vossen secretaris van MuBo Boxtel en de vrijwilligers ontvingen ons aller hartelijkst.
Maria Voets, voorzitter van MUBO sprak een mooi openingswoordje over de mooie expositie.
Hans van Liempt vertelde het een en ander over de expositie en het jongenskoor en merkte op dat er al zoveel mensen de muziek, video en foto’s bekeken hadden op de website www.jongenskoorcantasonaboxtel.nl en facebook.
Wethouder Marusjka Lestrade sprak haar waardering uit voor het vele werk van oud-Cantsonaleden en verwees ook naar het belang van cultuureducatie in het algemeen en muziek in het basisonderwijs in het bijzonder en zij opende op muzikale wijze de expositie met een stemvork, waarna de 5 leden van Averroës middels een flashmob zingende de tentoonstelling inleiden.
60 genodigden woonden de opening bij, waaronder de oudste leden van het jongenskoor Piet Snijders en Jan Pijnenburg van resp. 88 en 89 jaar.
De gastvrouwen van MUBO zorgden voor een voortreffelijk “natje en droogje”. Het leek al een kleine reünie en iedereen kijk zijn/haar ogen uit bij de fotopanelen, oude videos en spullen en luisterden naar de opnames op de mediaspelers.
Ondertussen waande men zich in een kerk want op de achtergrond hoorde men de koormuziek van Cantasona vanaf Cor Suijs t/m Joop Felix.
’s Middags kwamen de eerste bezoekers een kijkje nemen.
Een aanbevolen expositie die loopt tot 2 dec en die voor de reünisten op 24 november al om 10 uur is geopend, voorafgaand aan de reünie.

Hierboven een korte video impressie