Een bijzonder gesprek. Dat was het! Vol diepgang, filosofische bespiegelingen, verrassende feiten en heel veel interessante informatie. We spraken bijna 4 uur met priester Jan Peijnenburg, bijna 89 jaar oud! Hij woonde vroeger op de Roond, voorbij het Annakappeltje. In deze video legt hij uit waarom het koor zo geworden is, heeft hij het over harmonie en vertelt hij over de rol van de muziek in de liturgie. Ook heeft hij heel veel informatie over kapelaan van der Rijdt, de zeer muzikale grondlegger van het jongenskoor, die ten tijde van Deken Broekman vol verve de muzikale scepter zwaaide in Brukelen. En nog verrassender: hij beargumenteert waarom er al een jongenskoor was voor de oorlog. Dus voor 1943! Terwijl in de kerkboeken van Deken Broekman altijd over de oprichting in 1943 wordt verhaald.

Je ziet en hoort Jan Peijnenburg ook enkele teksten voordragen die hij zelf de dag ervoor geschreven had. Ware kunststukjes met veel diepgang en ontroerend om hem zo over muziek, koorzang en het koor te horen. En op het eind doet hij nog een bijzondere oproep! Dus luister en bekijk de hele video. Het is zeer de moeite waar.