In 1965 lezen we in dit kontaktblad van het zangkoor over het Beukstel Dubbelkwartet onder leiding van Wil Sep. Ze hadden een naam bedacht voor het dubbelkwartet: Het Beukstel Dubbelkwartet. Deze jongemannen die voortkwamen uit de gelederen van Cantasona en nu bij het mannenkoor waren zongen wereldlijke liederen. De groep bestond uit 2 bassen, 2 baritons en 2 1e en 2 2e tenoren.
Dus naast de Nachtegaaltjes van Piet Bloem wilden ook enkele mannen ook andere muziek zingen dan alleen de kerkmuziek.

De audio is toegevoegd in dit bericht met meer dan 100 audio-opnames. We voegen het hier ook even toe in een aparte update.